Loading cart contents...
Xem giỏ hàng Thanh toán
Tổng tiền: 0
 • MÁY HÀN LĂN 2 ĐẦU

  THÔNG SỐ KĨ THUẬT

  Điện vô (V)2Pha – 380v
  Tần số (Hz)50/60
  Công suất (KVA)150
  Chu kỳ công tác (%)60
  Trọng lượng (Kg)1800
  Chiều dày vật hàn (mm)(0.2-1.5)x2

  ỨNG DỤNG

  • Điều chỉnh tốc độ dễ dàng
  • Chi phí mỗi đường hàn thấp
  • Dễ sử dụng và thao tác
  • Ứng dụng: hàn bồn chứa nuóc inox, bồn năng lượng mặt trời

  Xem chi tiết
 • MÁY HÀN LĂN 2 ĐƯỜNG

  THÔNG SỐ KĨ THUẬT

  Điện vô (V)2Pha – 380v
  Tần số (Hz)50/60
  Công suất (KVA)150
  Chu kỳ công tác (%)60
  Trọng lượng (Kg)1200
  Chiều dày vật hàn (mm)(0.2-1.2)x2

  ỨNG DỤNG

  • Điều chỉnh tốc độ dễ dàng
  • Chi phí mỗi đường hàn thấp
  • Dễ sử dụng và thao tác
  • Ứng dụng: hàn bồn chứa nuóc inox, bồn năng lượng mặt trời

  Xem chi tiết
 • MÁY HÀN LĂN 2 ĐƯỜNG

  Xem chi tiết
 • MÁY HÀN LĂN BÌNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  THÔNG SỐ KĨ THUẬT

  Điện vô (V)2Pha – 380v
  Tần số (Hz)50/60
  Công suất (KVA)100
  Chu kỳ công tác (%)60
  Trọng lượng (Kg)990
  Chiều dày vật hàn (mm)(0.2-0.8)x2

  ỨNG DỤNG

  • Điều chỉnh tốc độ dễ dàng
  • Chi phí mỗi đường hàn thấp
  • Dễ sử dụng và thao tác
  • Ứng dụng: hàn bồn chứa nuóc inox, bồn năng lượng mặt trời

  Xem chi tiết
 • MÁY HÀN LĂN BÌNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  – Điều chỉnh tốc độ dễ dàng
  – Chi phí mỗi đường hàn thấp
  – Dễ sử dụng và thao tác
  – Ứng dụng: hàn bồn chứa nuóc inox, bồn năng lượng mặt trời

  Xem chi tiết
 • MÁY HÀN LĂN ĐÁY BỒN

  THÔNG SỐ KĨ THUẬT

  Điện vô (V)2Pha – 380v
  Tần số (Hz)50/60
  Công suất (KVA)150
  Chu kỳ công tác (%)60
  Trọng lượng (Kg)1800
  Chiều dày vật hàn (mm)(0.2-1.5)x2

  ỨNG DỤNG

  • Điều chỉnh tốc độ dễ dàng
  • Chi phí mỗi đường hàn thấp
  • Dễ sử dụng và thao tác
  • Ứng dụng: hàn bồn chứa nuóc inox, bồn năng lượng mặt trời

  Xem chi tiết
 • MÁY HÀN LĂN ĐÁY BỒN

  – Điều chỉnh tốc độ dễ dàng
  – Chi phí mỗi đường hàn thấp
  – Dễ sử dụng và thao tác
  – Ứng dụng: hàn bồn chứa nuóc inox, bồn năng lượng mặt trời

  Xem chi tiết
 • MÁY HÀN LĂN DC

  THÔNG SỐ KĨ THUẬT

  Điện vô (V)2Pha – 380v
  Tần số (Hz)50/60
  Công suất (KVA)50
  Chu kỳ công tác (%)60
  Trọng lượng (Kg)550
  Chiều dày vật hàn (mm)(0.2-0.8)x2

  ỨNG DỤNG

  • Điều chỉnh tốc độ dễ dàng
  • Chi phí mỗi đường hàn thấp
  • Dễ sử dụng và thao tác
  • Ứng dụng: hàn bồn chứa nuóc inox, bồn năng lượng mặt trời

  Xem chi tiết

Hotline 0903238399