SỬA MÁY HÀN QUE NHẬT BÃI

  • Model: MIGHT MA-100W
  • Hiện tượng:
    – Bật công tắc nguồn. Quạt quay nhưng không có dòng hàn.
  • Nguyên nhân:
    – Cuộn sơ cấp của biến áp điều khiển bị cháy.
    – IGBT FUJI 2MBI200N-060 bị hỏng.
  • Đã khắc phục thành công. Máy chạy êm, bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *