HIỂU VỀ HÀN NHÔM VÀ HÀN THÉP

  Để hàn được nhôm (aluminum), cần phải giải quyết một số yêu cầu đặc thù hơn so với hàn thép (steel) và các vật liệu phổ biến khác, đặc biệt là về mặt hóa học và độ nhạy gãy nứt. Trong nhiều trường hợp, hàn nhôm đòi hỏi phải tuân theo một số quy …